Таблиця розрахунку стажу

Таблиця розрахунку стажу

Программа «Калькулятор подсчёта трудового стажа on-line» разработана для того чтобы облегчить подсчет страхового (и иного трудового стажа). При ее создании учитывались требования ПРИКАЗА Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91 «Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам». Расчет производится в календарном порядке, учитывается, что каждые 30 дней переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев – в полные года.

В таблицу вводятся даты приема на работу и увольнения с нее на основании трудовой книжки или иных подтверждающих стаж документов.

Ввод данных необходимо осуществлять в формате: ДД.ММ.ГГГГ, либо воспользоваться встроенным календарем.

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Рассчитать» и получить суммарный страховой стаж.

Программа также позволяет рассчитывать стаж на определенную дату, зная начальные параметры стажа (удобна для расчета стажа для больничных листов).

Для этого необходимо ввести начальную дату (например, дату прихода сотрудника в организацию), стаж на начальную дату (например, стаж до начала работы в данной организации) и дату, на которую нужно посчитать стаж (например, дату начала нетрудоспособности). Нажав кнопку «Рассчитать», вы получите стаж на необходимую Вам дату.

Надеемся, что эта программа сможет облегчить такую трудоемкую и рутинную операцию, как подсчет стажа, и освободит время для решения более важных задач.

hypnotronic.ru

Калькулятор стажу роботи: трудовий, страховий, пенсійний

Пенсійне та соціальне законодавство, а також пов’язані з ними нормативні акти, містять кілька різновидів стажу роботи, в тому числі:

 • трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії
 • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)
 • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії
 • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України
 • З введенням страхового стажу (01.01.2004 року) стало не важливо, скільки людина фактично працювала -значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї до Пенсійного фонду. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового стажу. Після зазначеної дати для розрахунку пенсії має значення період сплати страхових внесків.

  Який стаж потрібен для пенсії?

  Пенсійна реформа 2017 року суттєво змінила умови виходу на пенсію для українців. Зокрема, були переглянуті вимоги до пенсійного віку і кількості років страхового стажу. З 1 січня 2018 року піти на пенсію громадяни України можуть в 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого за роки трудової діяльності страхового стажу.

  Що входить в пенсійний (страховий) стаж?

  Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду у страховий стаж пенсіонера зараховується:

 • строкова служба в армії
 • догляд за дитиною-інвалідом
 • військова (не строкова) служба
 • відпустка по вагітності та пологам
 • відпустка по догляду за дитиною до 3 років
 • строкова альтернативна (невійськова) служба
 • перебування на фронті або участь у бойових діях
 • період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби
 • інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання
 • виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
 • служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України
 • строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку / перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю
 • догляд за інвалідом I групи, престарілим, що вимагає постійного догляду (по МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина
 • Додатково до вищевказаних пунктів в період до 1 січня 2004 року в пенсійний стаж згідно чинного тоді Закону «Про пенсійне забезпечення» включаються:

  • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
  • період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років)
  • Які документи підтверджують пенсійний стаж?

   Нарахування та підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів (довідок підприємств, установ і організацій, а також даних держархівів). Після 1 липня 2000 року розрахунок пенсійного стажу проводиться суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді.

   Більш детальна інформація про документи і способи підтвердження стажу пенсії – за посиланням.

   Як розраховується пенсійний стаж при нарахуванні пенсії?

   Пенсійний стаж в Україні обчислюється в місяцях. При цьому, неповний місяць роботи може бути зарахований до страхового стажу в повному обсязі, якщо сума сплачених за цей місяць внесків до Пенсійного фонду не менше мінімального страхового внеску. Якщо з яких-небудь причин страховий внесок був сплачений в меншому розмірі, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати (проводиться співробітниками ПФ за зверненням працівника). Без здійснення доплати, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам (за встановленою законодавством формулою).

   Який розмір страхового внеску у 2018 році для фізичної особи?

   З січня 2011 року в Україні діє Єдиний соцвнесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Единый социальный взнос), який замінив собою чотири раніше існуючих обов’язкових державних соціальних збори: пенсійний, соцстрах (лікарняні), «безробіття» та «нещасний випадок».

   З 01.01.2016 року для всіх категорій платників встановлена єдина ставка ЄСВ — 22%. Таким чином, з 1 січня 2018 року всі підприємці, як на загальній системі, так і на єдиному податку, сплачують внесок у розмірі 819,06 гривень на місяць. Для ФОП 1-ої групи єдиного податку з цього року скасована можливість сплати ЄСВ в сумі не менше 1/2 мінімального страхового внеску.

   Чи враховується безперервність стажу при розрахунку пенсії?

   На даний момент безперервність стажу роботи при призначенні пенсії не дає ніяких пільг. Зараз тривалість безперервної роботи має значення хіба що для медичних і соціальних працівників, так як за безперервність стажу їм передбачені надбавки до зарплати. Крім того, деякі підприємства для утримання цінних кадрів за свій рахунок проводять виплати різних премій: кращий працівник, винагорода за вислугу років, додаткова відпустка тощо.

   Чи буде враховуватися стаж, отриманий за кордоном при оформленні пенсії в Україні?

   Особливості врахування стажу, отриманого за кордоном, залежать від наявності міжнародних договорів про пенсійне забезпечення між Україною та державою, в якій українці працюють. Так, наприклад, при призначенні пенсії в Україні враховується страховий стаж, отриманий в країнах ближнього зарубіжжя: Вірменія, Грузія, Казахстан, Російська Федерація, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменістан, Киргизстан. З цими державами у нас укладені так звані територіальні договори, тобто пенсія призначається відповідно до чинного законодавства держави, на території якої пенсіонер проживає.

   Між Україною, Латвією, Естонією, Литвою, Болгарією, Словаччиною, Польщею, Румунією, Іспанією, Португалією, Угорщиною, Чехією і Монголією діють так звані пропорційні договори про пенсійне забезпечення. Ці угоди передбачають пропорційне фінансування пенсійних виплат, тобто кожна країна платить пенсію за частину трудового стажу, отриманого на її території, пропорційно пенсійним внескам та заробітній платі. При цьому, розмір доходу (заробітку) визначається виходячи з офіційно встановленого курсу на момент призначення пенсії. Перевірка і підтвердження стажу компетентними органами відповідної країни здійснюється Пенсійним фондом за запитом пенсіонера, із зазначенням точної адреси підприємства і його назви.

   Робота за кордоном не враховується при нарахуванні пенсії, якщо між Україною та іноземною державою немає договору про соціальне та пенсійне забезпечення (Німеччина, Італія, Ізраїль).

   Що робити, якщо не вистачає мінімального страхового стажу для призначення пенсії?

   Згідно до ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» наявність у людини мінімально необхідного страхового стажу дає їй право на оформлення пенсії після досягнення встановленого віку. При відсутності потрібного трудового стажу для призначення пенсії, можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Це дасть можливість докупити страховий стаж, але не більше ніж за 5 років.

   Придбання відсутнього страхового (пенсійного) стажу шляхом доплати ЄСВ до Пенсійного фонду України проводиться відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Перелік осіб, які мають право на добровільну участь у солідарній і / або накопичувальній пенсійній системі визначено статтею 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

  • особи з 16 років, які не підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню відповідно до ст. 11 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та працюють в Україні
  • громадяни України, які постійно проживають або працюють за кордоном
  • Таким чином, період, за який були виплачені єдині страхові внески, буде зарахований до пенсійного стажу. Умови такої участі, розмір внесків і періодичність їх виплати визначаються відповідним договором з ПФ. Якщо пенсіонер не набув необхідного для пенсії страхового стажу, органами соціального захисту населення йому може бути призначена держдопомога згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію».

   Як і за скільки можна купити стаж для пенсії?

   Купити стаж в Пенсійному фонді не складно — головне правильно розрахувати скільки років страхового стажу треба докупити щоб мати можливість отримувати пенсію, а не соціальні виплати. Визначитися з кількістю відсутнього стажу допоможуть співробітники ПФ при проведенні попередньої калькуляції розміру пенсії (за зверненням пенсіонера). Також провести обчислення можна самостійно за допомогою програми «Пенсійний калькулятор».

   Скільки потрібно заплатити за пенсійний стаж? Питання актуальне і цікавить багатьох українців, особливо в зв’язку з проведеною пенсійною реформою і збільшенням кількості страхового стажу для набуття права виходу на пенсію. Тому, для більшої наглядності, наведемо приклад розрахунку:

   Припустимо для отримання пенсії людині не вистачає 1 року (тобто 12 місяців) страхового стажу. Обчислення розміру доплати здійснюється за формулою:

   Д = С × К × М, де:

   • Д – доплата за бракуючий пенсійний стаж
   • С – страховий внесок з мінімальної заробітної плати за ставкою ЄСВ — 22%
   • К – коефіцієнт вартості компенсації, який застосовується при одноразовій сплаті
   • М – кількість місяців стажа, яких не вистачає для пенсії
   • Отже, з 01.01.2018 по 31.12.2018 мінімальна зарплата становить 3723 гривень. Мінімальний страховий внесок за 22% ставкою ЄСВ (819,06 грн.) З урахуванням коефіцієнта, який застосовується при одноразовій сплаті (за 1 рік — 2) дорівнює 1638,12 грн.

    Таким чином, сума, яку необхідно у 2018 році сплатити в ПФ за покупку одного року стажу становить 19657,44 грн. (12 місяців × 1638,12).

    Зверніть увагу, що через підвищення мінімальної заробітної плати, розмір компенсації за кожен куплений рік страхового стажу буде збільшуватися.

    www.lawportal.com.ua

    Розрахунок страхового стажу. Особливості обчилення стажу для різних видів пенсій.

    Розрахунок страхового стажу

    Для обчислення пенсії розраховується коефіцієнт страхового стажу, який напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців.

    де:
    Кс – коефіцієнт страхового стажу,
    См – сума місяців страхового стажу,
    Вс — визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

    До кінця 2017 року величина оцінки одного року страхового стажу дорівнювала 1,35%, починаючи з 1 січня 2018 року — 1,0%.

    Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми.

    Людина має страховий стаж 40 років.

    Кс = (480 (місяців) х 1,35 %):(100 % х 12 (місяців) = 0,54.

    Особливості обчилення стажу для різних видів пенсій.

    При призначені спеціальних видів пенсій крім загального (страхового) стажу обраховується стаж по спеціальним пенсійним Законам.

    До страхового стажу в разі призначення пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника зараховується:

   • період наявного страхового стажу;
   • період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би зазначеного віку.
   • Ніяких пільг щодо обчислення стажу за роботу після 1 січня 2004 року не існує.

    pensia.ua

    Таблиця розрахунку стажу

    Розрахунок стажу роботи для листків непрацездатності

    З метою уникнення помилок і розбіжностей в результатах підрахунку стажу роботи за записами в трудовій книжці на практиці застосовується метод з використанням таблиці, за якою можна перевірити розрахунок, наведений у запитанні.
    Скажімо, працівника було звільнено з роботи 10 серпня 2007 року. Підрахуємо його стаж.

    1-й етап

    Дата прийняття на роботу

    Дата звільнення з роботи

    рік

    місяць

    число

    19 93
    95
    99
    20 07

    2-й етап

    Звільнення з роботи

    Прийняття на роботу

    Під час підрахунку, якщо потрібно, місяці переводяться у дні (береться середній показник — 30 днів), роки — у місяці (12 місяців). При цьому, звичайно, попереднє число зменшується на 1.
    Таблиця застосовується і в разі підрахунку стажу роботи за записами в трудовій книжці при оформленні пенсії.
    У цьому випадку до отриманого стажу додається кількість звільнень з роботи.

    Віктор Рожнов, науковий консультант, член редакційної ради

    Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

    Журнал реєстрації «Книга
    обліку наказів з персоналу»

    www.kadrovik.ua

    1)за даними трудової книжки;

    2) за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

    Також варто врахувати лист ФСС з ТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

    На практиці — за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з.

    Згідно вимог законодавства — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

    Також варто врахувати лист ФСС з ТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

    час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв;

    • час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

    • час відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

    • час навчання у професійно-технічному закладі освіти

    час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

    • час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

    • періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів

    • час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

    • час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. — тобто повністю включається;

    • періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності)

    час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок;

    • періоди тимчасової втрати працездатності;

    • періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності);

    • трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом № 2240;

    • періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону № 2464

    • час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання

    • служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

    • час навчання у професійно-технічному закладі освіти;

    Закон № 1105-XІV від 23 вересня 1999 року

    Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

    Стаття 21. Обчислення страхового стажу

    1. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

    Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

    2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

    3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

    Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

   • ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;
   • Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
   • В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.
   • 4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

    Стаття 24. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

    1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

    1) 50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

    2) 60% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

    3) 70% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

    4) 100% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

    5) 100% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

    hrliga.com

  admin

  Обсуждение закрыто.